18-12-2013 - Eerste Kamer akkoord met Belastingplan 2014

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen, de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en de Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente gepresenteerd. De Tweede Kamer was al eerder akkoord gegaan met deze plannen en nu heeft ook de Eerste Kamer ermee ingestemd. Voor 2014 gelden onder andere de volgende maatregelen:

  • Het afschaffen van de stamrechtvrijstelling;
  • Crisisheffing hoge lonen ook in 2014;
  • Tijdelijk € 100.000 belastingvrij kunnen schenken voor de eigen woning;
  • Einde van afdrachtvermindering onderwijs;
  • Tijdelijke verlaging van het tarief in box 2 van 25% naar 22% voor dividenden tot € 250.000;
  • Het verhogen van de belasting op leidingwater;  
  • Hogere belasting- en invorderingsrente;

Eerste kamer stemt in met verhuurdersheffing

Het was lastiger om de Eerste Kamer te overtuigen van de plannen uit het woonakkoord. In het wetsvoorstel Maatregelen woningmarkt 2014 II zijn maatregelen opgenomen voor een zogenoemde verhuurderheffing. Het gaat hierbij om een heffing van verhuurders met minstens tien huurwoningen. De heffing bedraagt dan 0,381% van de WOZ-waarde van de woningen. De Eerste Kamer is na een lang debat uiteindelijk toch akkoord gegaan met deze maatregelen.

Nieuw pensioenakkoord

In het regeerakkoord was afgesproken om het percentage voor het belastingvrij opbouwen van pensioen te verlagen van 2,25% naar 1,75%. Dit plan accepteerde de Eerste Kamer echter niet en dus moest het kabinet opnieuw onderhandelen. VVD en PvdA hebben nu samen met D66, ChristenUnie en SGP een principeakkoord over het pensioen bereikt. Werknemers kunnen vanaf 2015 jaarlijks maximaal 1,875% van het pensioengevend loon belastingvrij opzij zetten voor hun pensioen. Over een jaarloon boven de € 100.000 zal dat niet meer belastingvrij zijn. Het akkoord moet nu verder uitgewerkt worden, zodat de Eerste Kamer het wetsvoorstel kan beoordelen. 

Bron: rendement.nl