11-12-2013 - Nieuwe aanpak van aangifteverzuim IB en VPB

De regels voor het opleggen van een boete zijn opgenomen in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB). De staatssecretaris wil het boetebeleid meer stroomlijnen. Hij heeft daarom voorgesteld een standaardboete in te voeren voor het niet doen van de aangifte inkomstenbelasting. De boete gaat € 344 bedragen, dat is 7% van het wettelijk maximum van € 4.920. Het bedrag komt overeen met de boete die u ontvangt als de fiscus bij toeslagen niet de gevraagde informatie krijgt. Daarnaast vervalt het onderscheid tussen het eerste en tweede verzuim. Er geldt echter een uitzondering voor belastingplichtigen die er een rommeltje van maken.

Losse boetebeschikking IB en VPB

In het Belastingplan 2013 was ook al opgenomen dat de Belastingdienst straks een verzuimboete niet langer gelijktijdig met de aanslag hoeft op te leggen. Het is dan mogelijk om een losse boete op te leggen. Dit systeem heeft als groot voordeel dat u na ontvangst van de boete alsnog een aangifte kunt indienen. Dient u toch nog een aangifte in, dan kan dat voor de fiscus een reden zijn om de boete te matigen. Voor de IB betekent dit dat er nog een boete overblijft van € 49 en voor de VPB € 246. Het is de bedoeling om deze mogelijkheid van een losse boetebeschikking vanaf het belastingjaar 2014 langzaam in te voeren.

Boete bij aangifteverzuim

Wettelijk maximum IB € 4.920
Wettelijk maximum VPB € 4.920
Standaardboete IB 7% = € 344
Standaardboete VPB 50% = € 2.460
Matiging boete tot IB 1% = € 49
Matiging boete tot VPB 5% = € 246 

Bron: rendement.nl