27-12-2013 - Forfait eigen woning omhoog in 2014

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een bouw dat uw eigendom is. Het gebouw moet daarnaast voor duurzaam eigen gebruik als hoofdverblijf ter beschikking staan. Heeft u een eigen woning, dan moet u het eigenwoningforfait toepassen en een percentage van de WOZ-waarde tot het inkomen in box 1 rekenen. Voor de WOZ-waarde gebruikt u de beschikking die u van de gemeente ontvangt met als peildatum 1 januari van het vorige jaar. De hoogte van het eigenwoningforfait voor 2014 ziet u in onderstaande tabel.

Aftrek kosten eigen woning

Op dit moment kunt u de kosten van de eigen woning – waaronder de hypotheekrente – nog aftrekken tegen het hoogste tarief van 52% in box 1. Dit gaat veranderen. Per 1 januari 2014 gaat het tarief waartegen u de kosten in de vierde belastingschijf kunt aftrekken elk jaar met 0,5%-punt naar beneden. Uiteindelijk moet het tarief uitkomen op 38%. In 2014 bedraagt het aftrektarief dus niet 52%, maar 51,5%.

Bron: rendement.nl