05-12-2013 - Fiscus accepteert nog maar één bankrekening

Krijgt u een toeslag of een teruggaaf van belastinggeld, dan kunt u aan de Belastingdienst doorgeven op welk rekeningnummer u het geld wilt ontvangen. U kon daarvoor tot voor kort elk willekeurig bankrekeningnummer doorgeven. Dit systeem bleek echter erg fraudegevoelig, omdat fraudeurs als ze eenmaal de inloggegevens hadden, ook de rekeningnummers in een eigen nummer konden wijzigen. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft daarom maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Vragen om extra bewijs bankrekening

In het vervolg kunt u nog maar één rekeningnummer doorgeven aan de Belastingdienst. Daarbij moet het gaan om een rekeningnummer dat op uw naam staat. De fiscus controleert bij iedere opgaaf of verandering van het rekeningnummer de naam van de rekeninghouder. Komen die gegevens niet overeen, dan zal de Belastingdienst vragen om extra bewijs. In de wet is een uitzondering opgenomen voor mensen die onder curatele zijn gesteld, kinderopvanginstellingen waarmee de fiscus een convenant heeft gesloten, bewindvoerders en schuldhulpverleners.

Overgangsperiode tot 1 juli 2014

Hoe gaat de Belastingdienst hier de komende tijd mee om? Er geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2014 om mensen de mogelijkheid te geven om wijzigingen door te geven. Staat de bankrekening die bij de fiscus bekend is, niet op uw eigen naam of heeft u meerdere bankrekeningen doorgegeven, dan ontvangt u vóór 1 maart 2014 een brief van de Belastingdienst. U kunt dan het goede bankrekeningnummer aan de fiscus doorgeven. Als u al één rekeningnummer heeft doorgeven en dat staat op de goede naam, ontvangt u geen brief en hoeft u ook niets te doen.

Bron: rendement.nl