04-12-2013 - Boeking privékosten op de zaak onder de loep

Van uw opbrengsten mag u zakelijke kosten aftrekken. Onder zakelijke kosten verstaat de fiscus alleen die kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die – binnen redelijke grenzen – nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben. Alle andere kosten, dus ook privé-uitgaven, zijn niet aftrekbaar. Als u privékosten op de zaak boekt, drukt dat immers uw winst en dat werkt concurrentievervalsend. Mocht u twijfelen over het in mindering brengen van uitgaven bij zogenoemde gemengde kosten – kosten die zowel een zakelijk als een persoonlijk karakter hebben – dan kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Op onterechte aftrek van privékosten staat een fikse boete 

Tijdens de pilot stuitte de fiscus op een paar forse posten die de winst van de onderneming flink drukten. Zo kwam tijdens het onderzoek een ondernemer aan het licht die de aanschaf van een keuken voor een bedrag van € 35.000 op de zaak boekte. Ook was iemand met de hele familie naar de sauna geweest. De kosten van dit uitje werden als zakelijke kosten op de winst in mindering gebracht. Ondernemers die kosten ten onrechte zakelijk hebben geboekt kunnen een navordering van de fiscus krijgen met een boete die kan oplopen tot 100%.

Bron: rendement.nl