Misvatting Accountants- vs Administratiekantoor

Veel ondernemers denken dat zij hun boekhouding en belastingaangifte beter kunnen uitbesteden aan een accountantskantoor dan aan een administratiekantoor omdat de accountant een zogenaamde samenstellings- beoordelings- of controleverklaring bij de jaarcijfers kan afgeven. Dit is een misvatting!

Een dergelijke verklaring is vaak niet verplicht.

Op basis van de wet bent u “middelgroot” als u gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan 2 van de 3 onderstaande criteria: 

– Meer dan € 12 miljoen omzet
– Meer dan € 6 miljoen balanstotaal
– 50 medewerkers of meer (fte)

Waarom is er controleplicht?

Dit is geregeld in de wet en wel in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De ratio achter deze wetgeving is dat naar mate een onderneming groter wordt, er steeds meer belanghebbenden zijn bij uw onderneming. Daarom moet u ook uitgebreidere jaarcijfers deponeren bi het handelsregister. Bij de belanghebbenden moet u denken aan leveranciers, afnemers, werknemers, kredietverzekeraars, banken en fiscus. Deze moeten er op kunnen vertrouwen dat de jaarrekening een goed (getrouw) beeld geeft van de werkelijkheid.

De accountant controleert de jaarrekening en brengt daarover verslag uit in een zogenaamde controleverklaring.

Besteed daarom uw boekhouding en belastingaangifte uit aan H & B Financieel Adviseurs!