20-11-2013 - Tweede Kamer akkoord met Belastingplan 2014

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014. Voor deze plannen moest het kabinet echter nog wel een meerderheid vinden. In het bericht ‘Hoofdpunten van het nieuwe begrotingsakkoord’ kon u lezen over de begrotingsafspraken van het kabinet met D66, ChristenUnie en SGP. De plannen zijn verwerkt in het Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen 2014 en de Wet aanpak fraude toeslagen en de Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente. De Tweede Kamer heeft deze plannen gisteren aangenomen.


Wijzigingen plannen

Naast bovenstaande plannen is de Tweede Kamer nog akkoord gegaan met enkele amendementen en moties. Dit zorgt voor de volgende wijzigingen:

  • Schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 komen ook in aanmerking voor de extra verhoogde schenkingsvrijstelling van €100.000.
  • De grens tussen de tariefschrijven in de schenk- en erfbelasting wordt in 2014 eenmalig verlaagd met €3.000.
  • De criteria voor het weigeren of ontnemen van de ANBI-status worden aangepast. Er wordt specifieker aangegeven in welke gevallen de intrekking van de ANBI-status passend is.
  • Ook in de AWR wordt het overtredersbegrip voor de bestuurlijke boete uitgebreid met de ‘doen pleger’, de uitlokker en de medeplichtige. In het wetsvoorstel was dit al voor de toeslagen geregeld.

Het is nu aan de Eerste Kamer om het Belastingplan 2014 te beoordelen. Daarna zijn de plannen pas definitief.

Bron: rendement.nl