22-11-2013 : Pensioenbrief te laat aangepast? Loonheffing!

Als dga moet u uw pensioenbrief aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Als u dit niet of laat doet, wordt uw pensioenaanspraak niet alleen als onzuiver beschouwd, u kunt ook een naheffingsaanslag verwachten. Dit geldt dan wel voor het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak, zo bleek onlangs uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland.