15-01-2014 - Oude gegevens gebruikt bij voorlopige aanslag

In principe doet u dit jaar aangifte inkomstenbelasting over afgelopen jaar (dus in 2014 over 2013). U geeft daarin al uw inkomsten en aftrekposten aan. Heeft u bijvoorbeeld een eigen woning, dan krijgt u waarschijnlijk behoorlijk wat geld terug vanwege de hypotheekrenteaftrek. Met een voorlopige aanslag kunt u maandelijks al een gedeelte van dat bedrag terugkrijgen. Deze teruggaaf verrekent u met de definitieve aanslag die u zo in principe snel mogelijk na indiening van uw aangifte ontvangt.

Schatting van inkomensbestanddelen

Uit de Tweede Kamer waren vragen gekomen, omdat de Belastingdienst bij het bepalen van de voorlopige aanslag geen rekening had gehouden met de meest actuele bedragen. In zijn antwoord geeft de staatssecretaris aan dat de voorlopige aanslagen zijn gebaseerd op een schatting van de inkomensbestanddelen en grondslagen voor het betreffende jaar. Hierbij is wel rekening gehouden met de percentages, bedragen en tarieven die het kabinet op Prinsjesdag bekend heeft gemaakt.

Verwerken in definitieve aanslag

Bepaalde wijzigingen vragen echter om een forse aanpassing van het automatiseringssysteem en zijn daarom nog niet verwerkt. De voorlopige aanslag 2014 houdt daardoor geen rekening met:

  • het inkomensafhankelijk maken van de algemene heffingskorting;
  • de beperking van de hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf;
  • het verlaagde aanmerkelijk belang tarief van 22% over € 250.000.

De overige bedragen zijn nu al correct verwerkt in het programma voor de voorlopige aanslag. Bepaalde gegevens ten aanzien van het eigenwoningforfait en de werkbonus past de Belastingdienst deze maand nog aan. U zou begin februari (mocht dat nodig zijn) dus nog om een wijziging van de voorlopige aanslagkunnen verzoeken als u in 2013 al een voorlopige aanslag 2014 heeft ontvangen. De overige positieve en negatieve verschillen verwerkt de fiscus in de definitieve aanslag.

Bron: rendement.nl