25-05-2018 : H&B Financieel Adviseurs en de AVG

Met ingang van 25 Mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking – oftewel, de AVG van kracht. Het doel van deze wetswijziging is om de privacyrechten te versterken en uit te breiden. Mensen krijgen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Maar dit betekent ook dat organisaties meer verantwoordelijkheden krijgen. Uiteraard zijn we bij H&B Financieel Adviseurs altijd bezig om deze maatregelen goed te kunnen naleven.