11-12-2013 - Gebruikelijk loon in 2014 naar €44.000

De Belastingdienst heeft dit laten weten in de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 (pdf, pagina 26). Het gebruikelijk loon is van toepassing op iedereen met een aanmerkelijk belang in een vennootschap. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als u 5% of meer van de aandelen van de vennootschap heeft. 

Gebruikelijk loon in de sector

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat u zichzelf als dga een loon moet toekennen dat gebruikelijk is voor iemand in uw functie en in de sector waarin u werkt. Stel dat directeuren met een vergelijkbare functie bij een vergelijkbare onderneming een hoger loon van € 44.000 verdienen, dan is dat de norm voor uw gebruikelijk loon. U moet uzelf dan 70% van dat loon toekennen, maar altijd minimaal € 44.000. Bovendien moet u als dga altijd minimaal hetzelfde verdienen als uw meest verdienende werknemer of de werknemer van een aan uw bv verbonden vennootschap. 

Afroommethode onder de loep

De gebruikelijkloonregeling leidt bij dga’s nog altijd tot onduidelijkheid. In het januarinummer van BV Rendement kunt u daarom alles lezen over het gebruikelijk loon en in het bijzonder over de afroommethode. Heeft u nog geen abonnement? Sluit dan een proefabonnement af.

Boetes bij aangifteverzuim
                                                             IB                    VPB

Wettelijk maximum                               € 4.920           € 4.920
Standaardboete                                   7% = € 344     50% = € 2.460
Matiging boete tot                                1% = € 49       5% = € 246

Bron: rendement.nl