17-01-2014 - Dga mag zakelijke regresvordering afwaarderen

De bv in deze zaak had in 2004 geld nodig voor de aankoop van aandelen. De bank wilde wel een lening verstrekken van € 200.000 onder de voorwaarde dat de dga zich hoofdelijk aansprakelijk zou stellen voor de verplichtingen ten aanzien van de lening. De dga verstrekte daarbij zekerheid in de vorm van een recht van hypotheek op zijn woonhuis. Het lukte de bv in 2006 niet meer om aan haar verplichtingen te voldoen en de dga betaalde daarom een bedrag van € 160.000 om de nog openstaande lening van de bv af te lossen. De dga waardeerde deze regresvordering op een gegeven moment af. Het was volgens de inspecteur echter niet mogelijk om de afwaardering ten laste van het resultaat uit overige werkzaamheden te brengen. De lening zou namelijk niet zakelijk zijn.

Geen twijfel zakelijkheid lening

Het gerechtshof dacht daar anders over. Op het moment van het sluiten van de lening met de bank was er namelijk geen twijfel over de zakelijkheid van de lening. Het ging om een lening van een onafhankelijke derde. De bv kon op dat moment nog gewoon aan haar verplichtingen voldoen. De aflossing van de dga was onderdeel van deze overeenkomst met de bank en dus ook zakelijk. Het maakte daarbij niet uit dat er geen overeenkomst van borgtocht was gesloten tussen de dga en de bv. De dga mocht de regresvordering dus tot het resultaat uit overige werkzaamheden rekenen en de afwaardering ten laste van dat resultaat brengen. De inspecteur kreeg dus geen gelijk in deze zaak.

Bron: rendement.nl