10-04-2018 - Btw over voorbereidingskosten

Inschrijving. Als u bij de Kamer van Koophandel een nieuwe onderneming inschrijft in het Handelsregister, gaat er ook een seintje richting de Belastingdienst. U krijgt een btw-nummer toegekend en u krijgt bericht dat u btw-aangifte moet doen. Deze btw-aangifte, de eerste over het kwartaal waarin u uw onderneming heeft ingeschreven, gaat online.

Fiscale startdatum. De fiscale startdatum van uw bedrijf zal vaak eerder liggen, namelijk vanaf de dag dat u begint met ‘voorbereidingshandelingen’ met het doel om daar omzet mee te maken. Over de periode voorafgaand aan die van uw eerste btw-aangifte, kunt u btw-aangifte doen met een papieren formulier dat de Belastingdienst u toestuurt. 

Voorbereidingskosten. Alle kosten die gemaakt worden met het oog op de te starten onderneming mag u fiscaal als bedrijfskosten aftrekken. En de btw die over deze kosten in rekening is gebracht, kunt u terugvragen. Dat betekent wel dat u deze kosten op de een of andere manier moet registreren en dat u de bonnetjes moet bewaren. Denk aan facturen van uw laptop, telefoon, kantoormeubels, haalbaarheidsonderzoeken, marktverkenning, netwerkbijeenkomsten, etc.

 Alsnog btw terugvragen. De Belastingdienst stelde dat u wettelijk verplicht bent om u als btw-plichtig ondernemer aan te melden binnen één maand na afloop van het kwartaal waarin u bent gestart. De Hoge Raad, 15.12.2017 (HR:2017:3127) , heeft nu beslist dat als een ondernemer geen belasting hoeft te betalen, maar recht heeft op een teruggaaf, er in de wet geen bijzondere termijn is opgenomen om zich als btw-ondernemer aan te melden en om aangiftebiljetten te vragen. U heeft daarvoor de tijd tot en met vijf kalenderjaren na het jaar waarin u de btw-factuur ontving. Tip. De btw die u in 2013 of later betaalde over voorbereidingskosten kunt u nog steeds terugvragen. 

BRON: tipsenadvies.nl