09-01-2014 - Bezwaar tegen BTW-correctie auto voor 2013

Sinds 1 juli 2011 is het systeem voor het berekenen van de BTW-correctie gewijzigd. Het gevolg is dat de BTW-correctie niet langer aansluit bij de bijtelling voor het privégebruik van de auto in de loon- en inkomstenbelasting. Vanaf dat moment moet u voor de BTW-correctie uitgaan van het werkelijk gebruik van de auto of het forfait van 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief BTW en BPM).

Veel bezwaar tegen BTW-correctie

Tegen deze berekening van de BTW-correctie is veel bezwaar aangetekend. In het bericht ‘Collectief bezwaar BTW-correctie auto voor 2012’ kon u lezen dat het voor 2012 mogelijk was om collectief bezwaar aan te tekenen tegen de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. Had u in 2011 al bezwaar aangetekend, dan was het niet nodig om voor 2012 weer bezwaar aan te tekenen. De inspecteur nam het bezwaar dan ambtshalve ook voor 2012 in aanmerking.

Niet opnieuw bezwaar over 2013

De proefprocedures zijn echter nog niet afgerond. De BTW-correctie over het privégebruik van de auto moet u echter wel in de aangifte verwerken. Het was de vraag of nog steeds dezelfde regeling als vorig jaar van kracht was. De Belastingdienst heeft nu aangegeven dat u niet opnieuw bezwaar hoeft te maken als u over 2011 of 2012 al bezwaar heeft gemaakt. De inspecteur neemt het bezwaar dan ambtshalve mee voor 2013. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om voor nieuwe klanten een collectief bezwaar in te dienen.

Bron: rendement.nl