WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS U DAT BENT!

ALS ONDERNEMER WILT U ZICH BEZIG HOUDEN MET
ONDERNEMEN. NIET MET ADMINISTRATIE TOCH?

Door slim te automatiseren

BLIJFT H & B FINANCIEEL ADVISEURS BETAALBAAR!

Weinig tijdgeen overzicht in uw administratie?

BESTEEDT HET UIT AAN H & B FINANCIEEL ADVISEURS!

Misvatting accountants- vs administratiekantoor

Veel ondernemers denken dat zij hun boekhouding en belastingaangifte beter kunnen uitbesteden aan een accountantskantoor dan aan een administratiekantoor omdat de accountant een zogenaamde samenstellings- beoordelings- of controleverklaring bij de jaarcijfers kan afgeven. Dit is een misvatting!

Een dergelijke verklaring is vaak niet verplicht: bedrijven zijn pas controleplichtig bij een omzet van meer dan € 8,8 miljoen, een balanstotaal heeft die meer is dan € 4,4 miljoen en meer dan 50 medewerkers in dienst heeft.
Besteed daarom uw boekhouding en belastingaangifte uit aan H & B Financieel Adviseurs!